Måltaking og montering

Mal Og Dimensjoner Canvas

Vi leverer trapper i hele Norge, og kan de fleste steder også påta oss måltaking og montering. Ønsker du å montere selv, kan det være greit å vite at Hagen legger stor vekt på å utvikle monteringsvennlige trapper.

Hva må være klart til måltaking?

  • Ryddig trapperom.
  • Ferdig kledde, og helst ferdig sparklede, vegger og vekselkant.
  • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvar for målene.
  • Gulvet skal være ferdig avrettet og eventuell spon skal være lagt.
  • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt, men tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
  • Eventuelle skjulte rør må påvises av kunde, ettersom vanger, håndlister og stolper skal festes til vegg og stendere.
  • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv skal være i vater i henhold til normalkrav i NS 3420, ettersom vi ikke vil fange opp slike avvik i måltakingen. Ved montering vil vi utbedre eventuelle avvik best mulig, selv om dette kan medføre at trappen kan komme noe ut av vater og vinkel.

Måltakingsskisse

Det er ikke alltid lett å se for seg hvor mye plass en trapp krever. Derfor er det viktig at du måler trapperommet grundig før du velger trappemodell. Vurder målene dine opp mot hva de forskjellige trappeløpene krever av plass.I utgangspunktet er det lysåpningen i taket som bestemmer størrelsen på trappen du skal montere. Ta mål av bredde og lengde på åpningen (B). Dersom du skal legge panel eller gips, må du justere målene i henhold til hvor mye disse materialene bygger.Høyden på trappen måler du fra gulvet nede og til gulvoverflaten i etasjen over (A). Hvis du skal legge parkett eller lignende på ett av gulvene, må du ta dette med i målene.Husk også at det i forkant av det nederste trinnet må være minimum 200 cm høyde (C), ellers er det risiko for at man stanger i taket/kanten av lysåpningen. Foran det nederste trinnet bør det være minst 100 cm avstand (D) frem til vegg, dør eller annen hindring. Viktig: Når du tegner trappen, tegn inn en pil i trappens retning nedenfra og opp. Se gjerne hvordan det er gjort på en hustegning. Prøv å tegne din planlagte trapp på samme måte.