Tre er et levende materiale

Bow Stryntrappa Showroom 117

Vi har konstruert trappene slik at de naturlige bevegelsene som oppstår i treverket ikke skal synes eller påvirke trappens funksjon og utseende. I bolighus varierer imidlertid fuktigheten mye i løpet av året. Som et resultat av dette kan det komme små sprekker eller ujevnheter i trappen. Dette er naturlig ved valg av heltre. For å redusere sannsynligheten for sprekker er det viktig å ikke ha varmekilder i umiddelbar nærhet til trappen, som for eksempel en varmepumpe.