Bygging av trapperom

Trapperom Beskrivelse2

Viktig ved bygging av trapperom

  • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing.
  • Stender i 2. etasje for feste av håndlist på vegg plasseres 300 mm tilbake fra vekselkant.
  • Det må benyttes stendere av tre.
  • Vannbåren varme eller øvrige installasjoner i gulv må legges minimum 120 mm fra vekselkant.
  • Trinnlydplater skal ligge med fast treramme rundt trapperommet.
  • Trapperekkverk må festes til gulv, selv om det er parkett eller heltre.
  • Enkelte Escalia-modeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant.
  • Betong-, tegl- eller Leca-vegger kan også benyttes. Unntaket er Leca, som ikke kan benyttes for fire Escalia-modeller når disse er rette trapper.